Norwegian Logistics er Norges ledende rådgivningsselskap innenfor transport og logistikk. Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby.

Vi tilbyr våre kunder rådgivning innen logistikk og Supply Chain Management. Dette kan være en helhetlig analyse og vurdering av logistikk- og distribusjonsstrategi, eller prosjekter rettet mot enkelte elementer av kundens logistikk. Våre kunder innen rådgivning spenner seg fra ny-oppstartede selskaper med behov for utvikling av distribusjonsstrategi, til større velrennomerte internasjonale selskaper med ønske om en mer kostnadseffektiv og fleksibel logistikk.

Våre ansatte innehar spisskompetanse på mange ulike områder innen logistikkfeltet, og vår store analyseavdeling har lang erfaring i bruk av diverse verktøy for analyse av våre kunders vareflyt. I kraft av vår nøytralitet i markedet, brede erfaring og meget omfattende erfaringsdatabase kan vi bistå våre kunder med ulike analyser på en rask og effektiv måte.

Vi bistår blant annet med:

 • Transportoptimalisering
 • Logistikk- og Supply Chain analyser
 • 3PL/Warehousing (lagerdrift – eksternt og internt)
 • 4PL/Control Tower
 • Transportør-vurderinger og avtaleforhandlinger innenfor alle transportkategorier nasjonalt og internasjonalt
 • Vareflyts- og kostnadsanalyser
 • Multikanal- og netthandelslogistikk
 • Cost-to-serve analyser
 • TMS,WMS og EDI-integrasjon mellom kunde og transportør
 • Fortolling
 • LEAN

Din sekundærvirksomhet er vår kjernevirksomhet.
Ta gjerne kontakt for en vurdering av dine behov.

Kontakt oss

Hvor finner du oss

Norge (Hovedkontor)
Norwegian Logistics AS
Innspurten 15
0663 Oslo
Telefon: +47 22 47 31 00
e-post: post@norwegianlogistics.no

Sverige

Norwegian Logistics AB
Mellbyvägen 25 D
433 30 Partille
Telefon: +46 (0)31-166 177
e-post: post@norwegianlogistics.se