Eurosko vil helst konsentrere seg om å selge sko og la andre kvalitetssikre transporten

Tre som skal samarbeide om effektiv distribusjon av sko: Fra venstre daglig leder Trond Iversen, Norwegian Logistics, merkantildirektør Torgeir Gulbrandsen og lagersjef Fredrik Larsen, begge Eurosko.

Tre som skal samarbeide om effektiv distribusjon av sko: Fra venstre daglig leder Trond Iversen, Norwegian Logistics, merkantildirektør Torgeir Gulbrandsen og lagersjef Fredrik Larsen, begge Eurosko.

Vi konsentrerer oss om vårt kjerneområde. Det er å selge sko, sier merkantildirektør Torgeir Gulbrandsen i Eurosko. Han forteller at Eurosko til enhver tid søker eksterne ressurser utenfor kjerneområdene. Målet er å oppnå profesjonelle løsninger som tilfører merverdi.

Derfor samarbeider Eurosko med Norwegian Logistics. Gulbrandsen ser det som en parallell til Euroskos gode erfaringer med bruk av forsikringsmegler. Norwegian Logistics er en nøytral partner som kontinuerlig overvåker markedet og prisutviklingen. Dessuten forhandler Norwegian Logistics på vegne av et stort volum, og det kommer kunder som Eurosko til gode.

Frigjør interne ressurser

Gulbrandsen forteller at Eurosko valgte å samarbeide med Norwegian Logistics fordi samarbeidsmodellen frigjør interne ressurser og tilfører kapasitet og kunnskaper om logistikkløsninger. Dessuten gir samarbeidet bedre oversikt over markedet, løsninger, leverandører og priser.

– I sum gjør det at vi har bedre styring med kostnadssiden og er trygge på at vi har riktige priser, sier Gulbrandsen.

Avtalen mellom Eurosko og Norwegian Logistics innebærer tett oppfølging av valgte løsninger og faste revisjonsmøter.

Planlegging, oversikt, fleksibilitet

Sko er ferskvare. Det meste produseres i Kina og Vietnam og skal raskest mulig frem til markedet i Norge. Det betyr at store varemengder skal være ute i butikkene tidlig i sesongen. Da er det en utfordring å være et lite og, i denne sammenheng, uviktig land.

Både for fabrikkene og de internasjonale transportørene befinner vi oss i utkanten av verden. Det krever tidlige bestillinger og det krever planlegging og oversikt.

Når skoene er fremme i Norge betyr det mye at transportøren er fleksibel og kan tilpasse seg de rammebetingelser som settes av det enkelte kjøpesenter når det gjelder vareleveranser.

Det er også avgjørende av varer leveres på forutsigbart tidspunkt i butikk med hensyn til bemanning og på de tidspunkter hvor kundetilstrømmingen ikke er størst.

Riktig tid og riktig pris

– Rådgiverne hos Norwegian Logistics spiller en viktig rolle for oss ved å overråke og kontrollere varestrømmen, slik at Eurosko sentralt og den enkelte skobutikk kan være trygge på at dette blir adressert dersom det skulle være avvik, sier Torgeir Gulbrandsen.

Han er særlig opptatt av riktig transportpris over tid. Det hjelper ikke om transporten er rimelig fra starten hvis prisen stiger ukontrollert underveis. Da er det viktig at partneren Norwegian Logistics har passet på at avtalen har fornuftige bestemmelser når det gjelder prisreguleringer.

Når transportandelen av skoprisen stiger

Gulbrandsen forteller at vi har vært igjennom en periode med lave priser på sko. Først nå er skoprisene oppe på det nivået de lå på for ti år siden. Mens prisene falt, økte volumene som skulle transporteres fra Østen til Norge. Og transportprisene falt ikke. Dermed steg transportandelen av kostnad pr. par, og Eurosko fikk ekstra behov for en nøytral partner til å overvåke prisene.

Under finanskrisen slet rederiene med å få frakt til skipene. Det førte ikke til lavere priser. Rederiene la skipene i opplag, og det ga paradoksalt nok underkapasitet og høyere fraktpriser. I tillegg reduserte rederiene farten på skipene. Da sparte de drivstoff, og det var sikkert fint for rederiene, men kunne skape utfordringer for Eurosko som risikerte å vente et par uker lengre enn normalt på å få skoene.

Skip, fly eller tog

Lufttransport er alltid et kostbart alternativ, men når det haster, forsøker Eurosko kombinasjonen skip og fly. Tog fra Kina til Sørøst-Russland og fly videre til Norge vil også bli forsøkt. Skoene skal frem.

Eurosko-kjeden er Norges og Nordens største skokjede med 370 butikker i Norge, 175 butikker i Sverige og12 i Danmark. Omsetningen var i 2009 på 3 milliarder kroner. Kjeden ble etablert i 1983 og eies og drives av selvstendig skokjøpmenn.

«Norwegian Logistics er Norges ledende rådgivningsselskap innenfor transport og logistikk. Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby.»