Miele og Norwegian Logistics i fagbladet Logistikk og Innkjøp

Les artikkelen om samarbeidet mellom Miele og Norwegian Logistics i fagbladet til NIMA (Logistikk og Innkjøp).

«Norwegian Logistics er Norges ledende rådgivningsselskap innenfor transport og logistikk. Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby.»