Heidenreich: – Norwegian Logistics er vår transportsjef

I 2007 signerte Norges tredje største rørgrossist, Heidenreich, samarbeidsavtale med Norwegian Logistics. Målsetningen var å redusere kostnadsnivået på transporten og å sørge for god servicegrad. I løpet av det siste året har selskapet redusert sine transportkostnader med 10 prosent.

Heidenreich kan fort høres ut som et tysk selskap, eller knyttes til den østerrikske byen med samme navn, men er norskere enn som så. Selskapet ble grunnlagt av nordmannen Sverre Lie Heidenreich i 1904 og er Norges eldste rørgrossist. I dag omsetter selskapet for cirka 1,2 milliarder kroner, har 33 avdelinger og leverer VVS-produkter natt og dag, til rørleggere over hele landet.

Utfordringen som ny logistikkdirektør

Geir-Vegar Ellingsen

Geir-Vegar Ellingsen

Da Geir-Vegar Ellingsen tok over som logistikkdirektør i 2007, hadde han allerede jobbet i selskapet med innkjøp i fire år. Det første han gjorde var å ta fatt på jobben med å forbedre og strukturere opp logistikkfunksjonen for lager og transport.

– Spørsmålet jeg stilte meg var: ”Hvordan kan vi finne mer effektive måter å transportere på?” Det er ingen sak å kun redusere transportkostnadene. Utfordringen er å gjøre det samtidig som du opprettholder servicenivået. Da er du konkurransedyktig, forteller han.

På et tips fra administrerende direktør tok han kontakt med Oddgeir Fiksdalstrand i Norwegian Logistics. Ikke lenge etter signerte de en samarbeidsavtale. Det startet i det små med noe få destinasjoner, men i de siste par årene har samarbeidet blitt betydelig mer omfattende.

– Norwegian Logistics er min transportsjef

– Jeg bruker Norwegian Logistics som min rådgiver innenfor transport, og betrakter dem nesten som min «transportsjef». En av styrkene deres er dyktige medarbeidere som kommer fra transportbransjen. De kan transport og har i tillegg en bred kontaktflate hos de forskjellige transportørene, på ulike nivåer.

Når Ellingsen skal si noe om hvordan han bedømmer Norwegian Logistics som leverandør og sparringspartner innen logistikk og transport, peker han på fire punkter:

– Jeg vil si at det er fire bærebjelker i samarbeidet vårt. For det første er Norwegian Logistics en god sparringspartner som bidrar til at nytenkning kommer opp på et nytt plan. For det andre er de pålitelige og dyktige i faget sitt. For det tredje gir de oss merverdi i forhandlingssituasjoner gjennom sin analysekraft. De bearbeider tilbudene og gjør dem sammenlignbare, noe som gir bedre forhandlinger og bedre betingelser. Og for det fjerde får vi nå bedre kontroll på transportkostnadene med fakturakontroll, oppsummerer han.

Tiltak som har redusert transportkostnadene

–  Det er ingen tvil om at transport er en betydelig kostnadspost i vårt selskap, og det er derfor viktig at vi finner riktig struktur og riktig avtale med riktig partner. Vi har jobbet med å tilpasse og optimalisere transportkapasitetene, legge om transportstrukturen og transportproduktene, tilpasset godsets beskaffenhet, samt gått gjennom avtaler og samarbeidspartnere. Vi kombinerer også egen transport med innleid transport. Det har bidratt til å redusere transportkostnadene ytterligere, forteller Ellingsen.

Resultater

– Samarbeidet har fungert veldig bra og vært veldig givende. Nina Landaas har etter hvert blitt vår kundekontakt fordi Oddgeir Fiksdalstrand har måttet vie mer av tiden sin til sine oppgaver som markedssjef. Men vi har nå hyppigere møter og drar inn ressurser fra større deler av Norwegian Logistics. Det har vært svært verdifullt. Sammen har vi jobbet oss fram til et mer helhetlig og effektivt konsept for transportløsninger. Det siste året har vi redusert transportkostnadene med 10 prosent. Jeg kan trygt si at Norwegian Logistics er en svært attraktiv og viktig samarbeidspartner for Heidenreich.

Nina_Geir-Vegar_Oddgeir_Heidenreich

Langt samarbeid gir resultater. Logistikkdirektør Geir-Vegar Ellingsen hos Heidenreich (midten), Logistikkrådgiver Nina Landaas (venstre), og markeds- og produktsjef Oddgeir Fiksdalstrand (høyre) fra Norwegian Logistics er godt fornøyde med det gode samarbeidet som startet tilbake i 2007.

“Norwegian Logistics er Norges ledende rådgivningsselskap innen transport og logistikk. Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby.”