Kontroll med distribusjonen ga kortreiste vinduer

Natre vinduer slet med økende transportkostnader og ba Norwegian Logistics om hjelp. Nå er distribusjonsleddet ikke lenger en stressfaktor, men kjennetegnes av bedre vareflyt, kundebehandling og reklamasjonsrutiner.

natre-vindu-6-crop

– Med bistand fra Norwegian Logistics har vi fått kontroll på distribusjonskostnadene. Kostnadsbildet er mer forutsigbart, sier supply chain manager Merethe Øye Johnsen hos Natre Vinduer.

Utfordringen til Natre er produksjon ved fire lokasjoner, fra Meråker i nord til Gjøvik i sør. Transportbehovet er stort og utgjør en stor del av kostnadsbasen. Selskapet ekspederer rundt 35.000 ordre hvert år, med mange små bestillinger som får plass på én pall.

I alle år har distribusjonen foregått i egen regi. Nå var logistikkoperasjonen begynt å bli belastende og bilparken gammel.

— Vi hadde ikke kapasitet i eget hus til å håndtere utviklingen. Jeg hadde ansvaret alene for innkjøp og logistikk, med mange transporter på kryss og tvers fra fire fabrikker med leveranser til sluttkunder, sier Øye Johnsen. En analyse av vareflyten bekreftet at noe måtte gjøres.

— Vi trengte et system for distribusjon fra alle fabrikkene til hele Norge, sier Øye Johnsen. Valget stod mellom å øke egne ressurser eller sette oppgaven. Et tips høsten 2012 førte til kontakt med Norwegian Logistics. En treårig kontrakt kom på plass våren 2013.

Lokale avtaler

Norwegian Logistics oppdrag er å forvalte alle transportrelaterte oppgaver. En analyse viste at det var mye å hente på konkurranseutsetting av transporten. Kjernen er et nettverk av i hovedsak lokale transportører for mest mulig direktetransport mellom fabrikk og sluttkunde. Det gir færre omlastinger som reduserer faren for skader på produktene.

Underveis fra fabrikk til leveringsadresse forsyner Norwegian Logistics sin oppdragsgiver med sanntidsdata om transportene ved hjelp av en track and trace-løsning. På den måten får Natre full oversikt over hver leveranse uten at det koster interne ressurser.

– Vi bruker vår kompetanse til å skaffe gode lokale aktører som bidrar til kvalitet i distribusjonen. Direktekontakt med hver enkelt ville krevd mye tid og ressurser av Natre. I stedet har virksomheten ett kontaktpunkt gjennom oss, og den forholder seg til én faktura hver måned, sier logistikkrådgiver Atle Skålhegg, hos Norwegian Logistics.

Trinnvis

For å sikre seg best mulige resultater, ga Natre oppdrag til Norwegian Logistics i flere omganger – fabrikk for fabrikk.

– Det var en humpete vei under marsjen, men nå ser vi gode resultater. Det er mer behagelig nå, og jeg ser at vi sammen klarer å holde kostnadsbildet på et fornuftig nivå. Bildet er mer forutsigbart, og vi har større muligheter enn før til å kontrollere kostnadene, sier Merethe Øye Johnsen hos Natre.

 

Hun peker på at endringer i transportbehovet kan skje hyppig.
— Nå har vi en periode med hyppig behov for kranbil. Det kunne vi ikke uten videre utstyre egne kjøretøy med, mens Norwegian Logistics sørger for å dekke slike behov. Det betyr god byggeplassøkonomi for våre kunder, sier Øye Johnsen.

Kortere transport

Færre skader og reklamasjoner hører også med til gevinstene.

— Nå er det enklere å bytte ut transportører som har for mange transportskader. Reklamasjonene håndteres mer systematisk, og det gjør kundebehandlingen bedre, forklarer Øye Johnsen hos Natre.

Omlegging av produksjonen har gitt reduserte kostnader. Tidligere ble en bestilling lagt til fabrikken med best kapasitet. Det kunne gi lang og kostbar transport. Norwegian Logistics tok initiativ til prosjekt «Kortreiste vinduer», slik at produksjonen i hovedsak skjer ved den fabrikken som er nærmest leveringsadressen.

Med fornyet kontrakt ligger det an til ytterligere forbedringer – for partene er ennå ikke i mål.

— Transport er en stor andel av kostnadene våre, og dette arbeidet får aldri en avslutning, poengterer Merethe Øye Johnsen.

 

natre-vindu-col2

CASE: NATRE

Om Natre

 • Natre Vinduer er den ledende, landsdekkende produsenten av vinduer, balkongdører og heve-/skyvedører til byggevarehandelen i Norge.
 • Fokuset ligger på kvalitet, design, service og praktiske løsninger.
 • Geografisk spredning med fire fabrikker gir nærhet til markedet og en rask og trygg distribusjon. Hovedmarkedet er Norge.
 • Virksomheten har drøyt 300 ansatte og omsetter for drøyt 470 MNOK.

Natre Vinduer AS er eid av danske VKR Holding med 13.000 ansatte og virksomheter i mer enn 40 land.

Utfordring

 • For høye distribusjonskostnader med egen bilpark som begynte å bli nedslitt.
 • Produksjon ved fire fabrikker foregikk litt tilfeldig i forhold til leveranseadresse = tung distribusjon.
 • Lav intern kapasitet til innkjøp og logistikk, med mange små transportoppdrag.
 • En analyse av vareflyten bekreftet behovet for et system for mer smidig distribusjon til alle postnumre i hele Norge.
 • Valget stod mellom å øke egne ressurser eller å sette bort denne delen av driften.

Løsning

Logistikkavtale med Norwegian Logistics, som drifter alt som har med transporten å gjøre:

 • Daglig drift og oppfølging
 • Trafikkstyring og ruteplanlegging
 • Kundeservice, reklamasjoner og kvalitet
 • Leverandøravtaler og oppfølging av disse

Omlegging til ny distribusjon gjøres ved én fabrikk av gangen.

Samtidig legges produksjon i hovedsak til fabrikken nærmest leveringsadresse for å redusere transportavstand.

Resultater

 • Økt forutsigbarhet som gir større kostnadskontroll.
 • Kostnadsbildet holdes på et fornuftig nivå.
 • Mulighet til å skifte ut transportører og biler som ikke oppfyller krav til skadefrekvens og utstyr.
 • Bedre kundebehandling gjennom mer systematisk håndtering av reklamasjoner.
 • Mer smidig distribusjon når større andel av produksjonen gjøres nærmere leveringsadresse.
“Norwegian Logistics er Norges ledende rådgivningsselskap innen transport og logistikk. Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby.”