Om oss

om_oss_2017
Norwegian Logistics er Norges ledende rådgivningsselskap innenfor transport og logistikk. Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby.

Vi kjenner betingelsene innen de fleste bransjer. Det gir oss en posisjon vi er nokså alene om når vi skal foreta en vurdering av dine logistikkløsninger og avtaler.

Din sekundærvirksomhet er vår kjernevirksomhet.

MÅL OG KJERNEVERDIER

«Norwegian Logistics skal være det ledende rådgivningsselskap i Norden innen transport og logistikk. Det skal vi oppnå ved å ha den beste kompetansen, største forhandlingsstyrken og være den mest lønnsomme partner for kunder som ønsker nøytral bistand»

FORNØYDE KUNDER

UTVIKLING

Lojalitet

GØY PÅ JOBBEN

FORNØYDE KUNDER

Vi skal utnytte vår kompetanse til kontinuerlig utvikling av gode løsninger for våre kunder, og skille oss ut som den mest profesjonelle aktøren innenfor vårt fagområde

UTVIKLING

Vi skal være en bedrift med stor åpenhet, hvor det legges til rette for meningsutveksling og kompetanseheving

LOJALITET

Vi skal være en bedrift som er lojal til beslutninger som er truffet og gjennomføre disse raskt og effektivt

GØY PÅ JOBBEN

Vi skal ha det morsomt og lønnsomt

Ledelse

Christian Narmo
Konstituert Administrerende direktør
Christian Narmo
Leder salg og prosjekt
Magnus H. Johansen
Leder
analyse
Michael Røtvold
Leder
forvalting
Bent Torgersen
Leder
Solution
Cato Hoberg
Leder foretningsutvikling

Styret

Styreleder Eirik Bergh
Styremedlem Gunnar Stokke
Styremedlem Ole Melhus
Styremedlem Frode Reksten