Logistikken går på skinner hos Bilglassgruppen

Bilglassgruppen og Norwegian Logistics

Logistikksjef Bilglassgruppen, Ken Andre Mikkelborg, har bokstavelig talt fått logistikken på skinner etter at aktøren inngikk samarbeidet med Norwegian Logistics for to år siden. Nå kommer bilglasset fra Italia via jernbanen – og det er godt både for miljøet og bunnlinjen til landets ledende leverandør av bilglass.

Norsk markedsleder på bilglass

Bilglassgruppen AS er den ledende leverandøren av bilglass til det norske markedet. Markedsandelen er på hele 45 % og omfatter leveranser til bilbransjen, bilglasskjeder og glassbransjen. Gruppen har 5 avdelinger og over 1 200 kunder lokalisert i hele landet.

Ønsket bedre kvalitet og større besparelser

– Transport er viktig for oss og en stor driver. Våre forventninger til samarbeidet med Norwegian Logistics var å oppnå kvalitetsforbedringer på transporten, en sterkere kostnadskontroll samt økonomiske besparelser, forteller Mikkelborg.

Siden hele 30 prosent av totalimporten til Bilglassgruppen kommer fra Italia var dette noe av det første logistikkrådgiver Christian Narmo i Norwegian Logistics gjorde en analyse av:

– Vi så raskt at det var gode penger å spare på å flytte transporten fra bil til jernbane og samtidig opprettholde kvaliteten på transporten. I tillegg gav det en soleklar miljøgevinst, så det ble vårt råd, forteller Narmo.

– Vi oppnådde gode besparelser

Ken Andre Mikkelborg fulgte og implementerte rådet, og sier følgende om resultatene fra samarbeidet:

– Vi oppnådde gode besparelser. Det Norwegian Logistics hadde forespeilet oss og litt til. Vi har også fått bedre kontroll på transporten vår, med systemer som kontrollerer at priser, godsmengder og andre data er riktige på transportfakturaene. Måltall følges opp jevnlig og vi har også regelmessige driftsmøter med transportørene for å sikre kvalitet hele veien.

 Behov for en aktør som Norwegian Logistics

– Før vi inngikk samarbeidet med Norwegian Logistics forhandlet vi alltid med transportørene på egne vegne. Ulempen da er at du er liten i det store markedet, og du vet heller ikke hvor du treffer rent prismessig. Jeg mener derfor at det er behov for profesjonelle og uavhengige tredjeparter som Norwegian Logistics, som vet hvordan prisbildet ser ut og kan gå inn med større pondus i forhandlingene, reflekterer Mikkelborg.

 

“Norwegian Logistics er Norges ledende rådgivningsselskap innen transport og logistikk. Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby.”